VERUJEMO DA JE SVE MOGUĆE

Pomoć, podrška i edukacija su ključne reči koje definišu smisao postojanja Humanitarne fondacije „Prvi korak“. Kroz ove reči definisana je i naša misija, a to je omogućavanje boljeg i kvalitetnijeg života za decu i roditelje kojima je pomoć potrebna kroz prikupljanje donacija, podizanje društvene svesti o problemu prevremeno rođene dece, unapređenje rada zdravstvenih institucija i institucija socijalne zaštite.

Naša vizija je da u narednim godinama svojim delovanjem podignemo svest o problemima sa kojima se susreću prevremeno rođena deca i njihovi roditelji, da podstaknemo društveno-naučne krugove da razmišljaju i rade na pronalaženju rešenje za smanjenje broja prevremeno rođene dece i posledica sa kojima se suočavaju. Težimo da pružimo podršku edukaciji medicinskog kadra i osavremenjivanju terapeutskih kapaciteta u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.

PREVENCIJA

Jedan od ključnih faktora u smanjenju rizika od prevremenog porođaja jeste pravovremena edukacija i kvalitetna informisanost trudnica.Ističemo važnost širenja svesti o odgovornom pristupu trudnoći i redovnim preventivnim pregledima, kao i kvalitetnom informisanju o mogućim rizicima i posledicama prevremenog porođaja.

DOSTUPNA REHABILITACIJA

Savremena rehabilitacija često podrazumeva skupe tretmane i odlaske u inostranstvo. Jedan od osnovnih ciljeva naših aktivnosti je nabavka robotizovanog sistema za učenje i korekciju hoda “Lokomat Pro” koji želimo da poklonimou Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i našoj deci omogućimo besplatnu rehabilitacij.

EDUKACIJA

Preduslov za efikasnu borbu protiv cerebralne paralize jeste edukacija i stalno informisanje o rezultatima novih istraživanja i metodama lečenja. Delimo lična iskustva, razmenjujemo informacije, povezujemo se sa stručnjacima iz različitih oblasti medicine i pružamo podršku deci i roditeljima.

INKLUZIJA

Za nesmetano svakodnevno funkcionisanje dece sa cerebralnom paralizom i drugim poteškoćama u razvoju potrebno je samo malo truda. Igru, sport, odlazak u školu i sve ostale aktivnosti moguće je prilagoditi svoj deci, a važan faktor je i vršnjačka edukacija o prihvatanju različitosti i empatiji.

MALI HEROJI KORAČAJU KRUPNIM KORACIMA

NAPRAVI PRVI KORAK

Sada je pravi momenat za akciju. Napravi prvi korak i pomozi drugima da učine isto. Uz malo našeg truda sva deca mogu da imaju kvalitetan život.