“Lokomat za prvi korak”

Jedna od najizazovnijih aktivnosti naše fondacije je kampanja prikupljanja sredstava za nabavku specijalnog robotizovanog sistema “Lokomat Pro” koji se efikasno koristi u rehabilitaciji lokomotornog aparata. Ova savremena medicinska sprava koristi se za učenje i korekciju hoda, a odlične rezultate postiže i kod dece i kod odraslih. 

Naša želja, za koju smo dobili i formalnu podršku, je da “Lokomat Pro” poklonimo Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu i da na taj način omogućimo deci u Srbiji besplatnu najsavremeniju rehabilitaciju.