Šta može majka da učini u prevenciji prevremenog porođaja?