Igre kojima možemo ispuniti dan kod kuće detetu sa cerebralnom paralizom

Najradosni deo dana svakog deteta je onaj koji je ispunjen igrom. Kroz igre dete živi ono što mašta, približava svet sebi i sebe svetu, izražava ono što ne kazuje i postaje sve što poželi. Igrajući se dete uči, koliko o svojoj okolini toliko i o sebi, usvaja nova znanja i ideje, raduje se i