Hipertonija i hipotonija kod prevremeno rođene dece

Hipertonija i hipotonija su termini sa kojima se roditelji prevremeno rođene dece i dece sa cerebralnom paralizom često susreću, budući da su to neka od njihovih najčešćih pratećih stanja, a koja na prvi pogled mogu biti veoma zbunjujuća zbog sličnosti u samim nazivima. Zapravo, radi se o dva stanja koja imaju slične uzroke i