Čitanje i deca sa cerebralnom paralizom

Čitanje je jedna od aktivnosti koja deci često deluje veoma odbojno i dosadno, a kada su u pitanju deca sa cerebralnom paralizom ona može biti posebno izazovna, budući da se ova deca često susreću sa problemima sa sluhom, vidom, govorom i/ili koncentracijom. Činjenica je da će neka deca sa cerebralnom paralizom u zavisnosti od